menu menu menu menu
STAVBY PRO BYDLENÍ Rodinné domy Půdní vestavby Rekonstrukce a přestavby Byty PRŮMYSLOVÉ STAVBY Průmyslové a veřejné
stavby
HISTORICKÉ OBJEKTY Památkově chráněné
objekty
Kostely, kaple, fary Dřevěné konstrukce, krovy Speciální práce Statické zajištění Sanace a injektáže Odvlhčení Pancéřové podlahy,
drátkobeton

Kostely, kaple, fary


Velkou skupinou památkově chráněných objektů jsou církevní stavby - kostely, kaple, zvonice, fary a modlitebny.

Při realizaci výše uvedených zakázek musí společnost splňovat nejen všechny požadavky k vykonávání prací na památkově chráněných objektech, ale její pracovníci musí dodržovat při provádění i zvláštní režim, který vyplývá z charakteru provozu těchto staveb.
Jedná se zejména o zákaz práce v určitých dnech nebo dodržování některých etických zvyklostí.
© MAX stavební 2012