menu menu menu menu
STAVBY PRO BYDLENÍ Rodinné domy Půdní vestavby Rekonstrukce a přestavby Byty PRŮMYSLOVÉ STAVBY Průmyslové a veřejné
stavby
HISTORICKÉ OBJEKTY Památkově chráněné
objekty
Kostely, kaple, fary Dřevěné konstrukce, krovy Speciální práce Statické zajištění Sanace a injektáže Odvlhčení Pancéřové podlahy,
drátkobeton

Informace o společnosti MAX stavební a.s.


Společnost MAX působí ve stavebnictví od roku 1992. Věnuje se jak provádění staveb, rekonstrukcí objektů, tak i projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě.

Od doby svého založení se společnost podílela na opravách a rekonstrukcích řady historických a památkově chráněných objektů, zejména krovů, střech, fasád a statickém zajištění objektů. .

Kromě rekonstrukcí budov jsme realizovali i rekonstrukce venkovní zahradní architektury, např. Plečnikovy vinice a Masarykovy vyhlídky na Pražském hradě, úpravy koryt vodotečí včetně propustků a lávek v Lánské oboře.

Realizovali jsme výstavbu areálů výrobních závodů včetně projektového návrhu a inženýrské činnosti.

V březnu 2000 byla založena MAX stavební a.s., aby jako vyšší forma obchodní společnosti navázala na stavební činnost MAX, s.r.o.

Společnost prováděla výstavbu obytného satelitu, který připravila včetně územně plánovací dokumentace, zainvestování pozemku inženýrskými sítěmi, projektů, inženýrské přípravy a prodeje domů.Činnost společnosti lze rozdělit do těchto okruhů:

  • rekonstrukce a opravy historických a památkově chráněných objektů
  • průmyslové stavby
  • stavby pro bydlení
  • speciální práce
  • Pro podrobné informace o stavební činnosti naší společnosti využijte prosím levé menu.


    Naše společnost je stabilizovaná, v dobré platební situaci. Své závazky plníme a jsme schopni Váš investiční záměr realizovat k Vaší plné spokojenosti.    © MAX stavební 2012