menu menu menu menu
STAVBY PRO BYDLENÍ Rodinné domy Půdní vestavby Rekonstrukce a přestavby Byty PRŮMYSLOVÉ STAVBY Průmyslové a veřejné
stavby
HISTORICKÉ OBJEKTY Památkově chráněné
objekty
Kostely, kaple, fary Dřevěné konstrukce, krovy Speciální práce Statické zajištění Sanace a injektáže Odvlhčení Pancéřové podlahy,
drátkobeton

Průmyslové a veřejné stavby


S realizací těchto druhů staveb (jedná se například o výrobní, montážní, skladové, veřejné a zemědělské stavby včetně přilehlých zpevněných ploch, parkovišť, opěrných zdí, odvodu dešťových vod, propustků a drenáží) má naše společnost více než dvacetileté zkušenosti na základě dodané projektové dokumentace, případně je schopna zajistit podrobné řešení od architektonické studie, projektové dokumentace pro stavební povolení, po následnou prováděcí dokumentaci.

Pro dosažení nejlepšího výsledku spolupracujeme s odborníky jednotlivých profesí.
© MAX stavební 2012